R.b.

Ime i prezime

Organizacija

Psihoterapijski pravac

Email

1

Đana Lončarica

Udruženje Buđenje

Geštalt psihoterapija, Sistemska porodična psihoterapija, Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente

loncaricam@yahoo.com

2

Renata Krstanović

UGP

Geštalt psihoterapija

renatakrstanovic@gmail.com

3

Mirela Badurina

BHIDAPA

Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente

mirela@psychotherapy.ba

4

Azra Arnautović

Udruženje grupnih analitičara

Grupna analiza

azra.ai@bih.net.ba

5

Alma Tihić

UGIP u BiH

IGW Geštalt psihoterapija

alma.tihic@hotmail.com

6

Sanela Selmanović Podrug

UGP

Geštalt psihoterapija

sanela.selmanovic@gmail.com

7

Tanja Tankosić

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

tankosickolly@gmail.com

8

Mevludin Hasanović

Udruženje EMDR terapeuta BiH

EMDR

dr.mevludin.hasanovic@gmail.com

9

Maja Brkić

Udruženje grupnih analitičara

Grupna analiza

maja_b76@yahoo.com

10

Sandra Muratović

Udruženje ABC

Kognitivno-bihevioralna psihoterapija

sandra@psiholoskosavjetovaliste.ba

11

Samira Selesković

UG Psihodrama

Psihodrama

sselsa@gmail.com

12

Vedrana Rebić

UG Psihodrama

Psihodrama

vedranarebic@gmail.com

13

Violeta Banić

UST Banja Luka

Sistemska porodična psihoterapija

viosan@blic.net

14

Amir Šulić

UST Banja Luka

Sistemska porodična psihoterapija

amirsulic@gmail.com

15

Sedin Habibović

EMDR

EMDR

sedinhab@gmail.com

16

Alisa Ćatić

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

alisa@uspit.ba

17

Sabaheta Duraković

Udruženje za razvoj psihoanalize u BiH

Psihoanaliza

durakovic@telemach.ba

18

Senka Čimpo

Udruženje Buđenje

Geštalt psihoterapija, Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente

senka.cimpo@gmail.com

19

Amra Šemić

BIHOTA

Transakciona analiza

amrettaa@gmail.com

20

Elma Omersoftić

BIHOTA

Transakciona analiza

eomersoftic@yahoo.com

21

Augustina RahmanovicUGIP u BiH

UGIP u BiH

IGW Geštalt psihoterapija

rahmanovicaugustina@gmail.com

22

Daniela Mlađenović

UST Banja Luka

Sistemska porodična psihoterapija

d.mladjenovic@gmail.com

23

Irena Đumić

U povjerenju

Grupna analiza

24

Amira Salković

UGIP u BiH

IGW Geštalt psihoterapija

ami_salkovic@hotmail.com

25

Aleksandar Dilber

UGP

Geštalt psihoterapija

dilber_alex@yahoo.com

26

Besima Ćatić Suljević

UGIP u BiH

IGW Geštalt psihoterapija

besima@gmail.com

27

Sabina Duman

Udruženje Snaga žene

Geštalt psihoterapija

sabi_suljh@hotmail.com

28

Dželila Mulić-Čorbo

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

dželila@uspit.ba

29

Armina Čerkić

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

armina@cerkic.com

30

Elma Gojde

UGP

Geštalt psihoterapija

elmagojde@yahoo.com

31

Bisera Sofović

Udruženje za realitetnu psihoterapiju

Realitetna psihoterapija

bisera.sofovic@gmail.com

32

Rusmir Softić

Udruženje za grupnu terapiju

Grupna psihoterapija, EMDR

dr.softic@gmail.com

33

Ljiljana Milačak

UGP

Geštalt psihoterapija

lmilacak@gmail.com

34

Azra Latić

KJU Porodično savjetovalište

Sistemska porodična psihoterapija

azralatic@yahoo.com

35

Nermina Vehabović-Rudež

Udruženje za realitetnu psihoterapiju

Realitetna psihoterapija

nermina.vehabovic.rudez@gmail.com

36

Muhamed Mašić

JU DZ Prav.savjetov.

Jungova psihoterapija

masicm@hotmail.de

37

Marija Pavlović

UGP

Geštalt psihoterapija

mari.pavlovic@gmail.com

38

Aida Bahtanović

UGP

Geštalt psihoterpija

aidabahtanovic@yahoo.com

39

Edina Mahmutović

UGP

Geštalt psihoterapija, EMDR

edinamahmutovic@hotmail.com

40

Emina Kadić

Udruženje za realitetnu psihoterapiju, USPIT

SIstemska porodična psihoterapija, Realitetna psihoterapija

eminakadic@yahoo.com

41

Amila Ferušić K.

UGP

Geštalt psihoterapija

amila.f@gmail.com

42

Zina Drnda-Pašić

UGP

Geštalt psihoterapija

zina.drnda@gmail.com

43

Dženana Kuluglija

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

dzenanakuluglija@gmail.com

44

Irma Delibašić-Vejsilović

UGP

Geštalt psihoterapija

irma.delibasic@yahoo.com

45

Dragica Jukić

OŠ KŠC

Realitetna psihoterapija, EMDR

46

Adila Softić

BIHOTA

Transakciona analiza

adila_f@hotmail.com

47

Emina Altumbabić

UGIP u BiH

IGW Geštalt psihoterapija

eminaaltumbabic@gmail.com

48

Amra Baraković

UGIP u BiH

IGW Geštalt psihoterapija

ammra80@hotmail.com

49

Tatjana Preradović Sjenica

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

tatjanaps80@gmail.com

50

Aleksandra Hadžić

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija, Emocionalno fokusirana terapija

hadzicsandra74@gmail.com

51

Branka Alajbegovic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

brankaalajbegovic@yahoo.com

52

Azra Latic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

azralatic@yahoo.com

53

Mediha Imamovic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

medihaimamovic@gmail.com

54

Meliha Saračević

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

melidalma@yahoo.com

55

Selma Alicic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

selmalicic@gmail.com

56

Nijaz Omanovic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

omanovicnijaz@gmail.com

57

Amira Gradincic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

amira.gradincic@gmail.com

58

Emina Kadic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

eminakadic@yahoo.com

59

Tanja Radosavac

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

radosavact@gmail.com

60

Olica Marinković Šušić

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

olica@bih.net.ba

61

Marinkovic Vedrana

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

marinkovic.vedrana@bih.net.ba

62

Nataša Kahrimanović

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

kahrimanovic.natasa9@gmail.com

63

Edita Pajić

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

Editapajic@hotmail.com

64

Edna Haznadarevic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

haznadarevicedna@yahoo.com

65

Elma Selmanagić Lizde

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

eslizde@gmail.com

66

Zumreta Humo

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

zumretahumo@yahoo.com

67

Morgijana Karić Nezirović

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

morgijana@yahoo.com

68

Nermina Becirevic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

nerminabecirevic@yahoo.com

69

Đema Voloder – Nadarević

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

djema_voloder@yahoo.com

70

Meliha Fejzić

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

meliha_fejzic@yahoo.com

71

Belma Bijedić

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

belmabijedic@yahoo.com

72

Vedrana Rakić

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

sharena108@gmail.com

73

Medina Muhamedagić

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

medina.muhamedagic@gmail.com

74

Arnela Memic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

arnela.89@hotmail.com

75

AmnaMulabegovic Mosbah

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

nisrinimen@gmail.com

76

Ajla Duric

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

Ajla.dulic@yahoo.com

77

Delila Lisca

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

delila.lisica@gmail.com

78

Amra Jajetovic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

amrajajetovic@gmail.com

79

Ana Vučić

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

ana.vucic@outlook.com

80

Melisa Jašarevic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

ismi_melisa@hotmail.com

81

Lejla Krvavac

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

krvavac.lejla@gmail.com

82

Fikreta Huskić

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

fikreta.huskic@gmail.com

83

Fatima Sahinovic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

sahinfatima1@gmail.com

84

Marina Novakovic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

novakovicmarina@gmail.com

85

Merlina Ramani

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

ramani.merlina@gmail.com

86

Gordana Ružic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

ruzicg@yahoo.com

87

Natasa Jelača

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

natasajelaca@gmail.com

88

Danka Stojanovic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

stojanovicdanka2@gmail.com

89

Sandra Kukic

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

sandrakukic@yahoo.com

90

Sandra Hadzić

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

hadzicsandra@blic.net

91

Denyel Ismir Kovač

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

por_obit_sav_denyel@hotmail.com

92

Alma Taso Deljković

USPIT

Sistemska porodična psihoterapija

Alma.Taso-Deljkovic@sudbih.gov.ba

93

Sabina Zijadić Husić

BHIDAPA

Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente

sabinazijadic@hotmail.com

94

Mirjana Gavrić

BHIDAPA

Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente

mirjana4u@gmail.com

95

Belma Žiga

BHIDAPA

Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente

ziga.belma@gmail.com

96

Selma Gaši

BHIDAPA

Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente

selmagasi@yahoo.com

97

Srebrenka Hota

BHIDAPA

Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente

dzomini@gmail.com

98

Maja Kajtaz

BHIDAPA

Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente

majakajtaz@hotmail.com

99

Aida Jerlagić

BHIDAPA

Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente

aida.jerlagic@yahoo.com

100

Nihada Čolić

BHIDAPA

Integrativno savjetovanje za djecu i adolescente

nihadacolic@gmail.com

101

Adisa Šuvalija

BHIDAPA

Integrativno savjetovanje za djecu i adolescente

s.adisa@hotmail.com

102

Andrea Kordić

BHIDAPA

Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente

dea.maric18@gmail.com

103

Samra Džebić

BHIDAPA

Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente

samras90@hotmail.com

104

Đana Lončarica

BHIDAPA

Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente

loncaricam@yahoo.com

105

Senka Čimpo

BHIDAPA

Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente

senka.cimpo@gmail.com

106

Azra Arnautović

BHIDAPA

Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente

azra.ai@bih.net.ba

107

Zvjezdana Savić

GC UM I TIJELO

Gestalt i Psihodrama

putnik77@hotmail.com

108

Slaviša Savić

GC UM I TIJELO

Gestalt

slavsav@yahoo.com

109

Esmina Avdibegović

Udruženje grupnih analitičara

grupna analiza

esminaavdibegovic@gmail.com

110

Elvir Bećirović

Udruženje grupnih analitičara

grupna analiza

dr.becirovic@gmail.com

111

Zihnet Selimbašić

Udruženje grupnih analitičara

grupna analiza

selimbav@yahoo.com

112

Nermina Kravić

Udruženje grupnih analitičara

grupna analita

nahlica@yahoo.com

113

Izet Pajević

Udruženje grupnih analitičara

grupna analiza

pajevic.izet@gmail.com

114

Mevludin Hasanović

Udruženje grupnih analitičara

grupna analiza

dr.mevludin.hasanovic@gmail.com

115

ŠEMSA ŠABANOVIĆ

EMDR

h_shams@rocketmail.com

116

IVANA TRLIN

EMDR

ivana.trlin1@gmail.com

117

TEA VUČINA

EMDR

teavucin@hotmail.com

118

DRAGICA PEČENKOVIĆ-JOVIČIĆ

EMDR

dragicapecenkovic@yahoo.com

119

MIRJANA OSTOJIĆ

EMDR

nikolina853@gmail.com

120

ALMA KOVAČIĆ

EMDR

alma.kovacic@icloud.com

121

SELVIRA DRAGANOVIĆ

EMDR

selvira.draganovic@gmail.com

122

ELVIRA DURAKOVIĆ BELKO

EMDR

elvira.durakovic-belko@safenet.ba

123

MERIMA PAŠALIĆ

EMDR

pasalicmerima@gmail.com

124

IRMA OMERAGIĆ

EMDR

irmaomer@yahoo.com

125

IVANA KOKANOVIĆ

EMDR

ivana.kokanovic@gmail.com

126

VILDANA EFENDIĆ

UGP geštalt terapeut

vildana.efendic@gmail.com