Тренутни изазови у раду у области менталног здравља у БиХ су велики, а један од проблема са којим се сусрећу цертифицирани психотерапеути у свом раду јесте примарни недостатак структуре за дефинирање психотерапијске дјелатности. Потреба за психотерапијским радом је велика, и постаје све већа у тренутној социјалној и економској ситуацији. Успостављање структуре за психотерапијску дјелатност ће помоћи професионалцима у самосталном бављењу психотерапијским радом, промоцији едукације у складу са еуропским стандардима, те ће допринијети регулацији професионалног статуса лиценцираних психотерапеута при стицању ЕУ цертификата.

Циљ Савеза психотерапијских удружења у БИХ јесте развој и промоција психотерапије у складу са еуропским стандардима, као и осигурање неопходних услова за успостављање звања психотерапеута и уједначавање психотерапијске праксе. Један од примарних циљева Савеза јесте заштита психотерапијске дјелатности у БиХ, првенствено како би се заштитили клијенти од нестручних, неквалификованих и самопрозваних психотерапеута.

Иницијатива за успоставу Савеза психотерапијских удружења у БиХ је започета давне 2005 године. У то вријеме, због недовољне развијености психотерапије у БиХ, Савез је успио да се региструје на нивоу БиХ, и до уназад годину дана, био је у стању мировања. Колеге и колегице психотерапеути 2016 године започињу иницијативу за активирањем Савеза, гдје се успоставља кључна група представника психотерапијских удружења у БиХ која започиње конкретан рад.
Иницијални састанак одбора за успоставу Савеза је одржан 6.3.2017. у Сарајеву, у просторијама Удружења за системску праксу и терапију (УСПИТ), који је окупио велики број представника псиохотерапијских праваца (ИГW Гешталт психотерапија, Групна анализа, ЕМДР, Гешталт психотерапија, Интегративна дјечија и адолесцента психотерапија, Системска породична психотерапија, Реалитетна психотерапија, Трансакциона анализа, Когнитивно-бихејвиорална психотерапија, Психодрама).
На састанку су договорени конкретни кораци који дефинирају Статут, Етички кодекс, чланство, управљачка тијела Савеза, као и датум обновитељске скупштине Савеза.