ZAŠTO EAP?

EAP je posvećen visokom nivou kompetencija i standardima obuke u psihoterapiji. Organizacije i pojedinci koji ispunjavaju kriterijume imaju koristi od pridruživanja EAP-u.

EAP nastoji da utiče na razvoj i regulisanje psihoterapijskih standarda u europskim zemljama i Europskoj Uniji i da informacije i dokumentaciju učini dostupnim političkim organizacijama i vladinim odeljenjima. Za više informacija o EAPu i opcijama članstva možete otići na njihovu web stranicu EAP.

Savez psihoterapijskih udruženja u BiH 
Savez psihoterapijskih udruženja u BiH 
spubih
Savez psihoterapijskih udruženja u BiH 

O nama

Cilj Saveza psihoterapijskih udruženja u BiH je razvoj i promocija psihoterapije u skladu s europskim standardima, osiguranje potrebnih uvjeta za uspostavljanje zvanja psihoterapeuta te ujednačavanje psihoterapijske prakse. Primarni cilj Saveza je zaštita psihoterapijske djelatnosti u BiH kako bi se klijenti zaštitili od nestručnih i nekvalificiranih terapeuta.

Kontaktirajte nas: info@spubih.com