GRUPNA ANALIZA

Grupna analiza je metoda grupne psihoterapije u kojoj se spajaju psihoanalitička saznanja sa razumijevanjem socijalnog i interpersonalnog funkcioniranja. Korijeni grupne analize se nalaze u psihoanalitičkoj teoriji i praksi. Međutim, grupna analiza se oslanja i na druge teorije i saznanja kao što su socijalna psihologija, razvojna psihologija, saznanja o grupnoj dinamici i općoj teoriji sistema. Na razvoj grupno analitičke teorije i prakse poseban utjecaj je imao njemačko-britanski psihijatar i psihoanalitičar S. H. Foulkes, koji se smatra i osnivačem grupne analize.

Grupna analiza je uspostavljeni oblik grupne psihoterapije zasnovan na stajalištu da se duboka trajna promjena može dogoditi unutar pažljivo oblikovane grupe čije kombinovano članstvo odražava šire norme društva. To je oblik liječenja pojedinca u grupi uz pomoć grupe, koji se temelji na psihodinamskom razumijevanju psihičkih procesa i načelima grupne analize koje je razvio S.H. Foulkes.

U grupnoj psihoterapiji postoji interes za odnosom između pojedinog člana grupe i ostatka grupe, što rezultira jačanjem i pojedinca i grupe, te boljom integracijom pojedinca sa svojom zajednicom, porodicom i društvenom mrežom. Cilj grupne analize je postići zdraviju integraciju pojedinca u njegovu mrežu odnosa.

U psihoterapijskoj grupi razvija se proces iz kojeg svi dobivaju istovremeno. Poticajna interakcija između članova grupe postaje fokus liječenja i terapijskog rada tako da razumijevanje grupnih interakcija, razgovora i događaja postaje snažan način učenja o sebi. Dijeljenje osjećaja i iskustava u dinamičnoj i podržavajućoj grupi stvara atmosferu u kojoj se može razviti uzajamno povjerenje i podrška.

Raniji obrasci ponašanja, stavovi i osjećaji pojavljuju se u grupi u situaciji ovdje i sada. Kroz odnose koji se razvijaju unutar grupe osigurava se živa demonstracija kako se prošli obrasci ponašanja mogu odigravati u sadašnjosti i blokirati rast i kreativnost. Analiza ovog procesa otvara put za promjene i omogućava rast i razvoj svakog člana grupe. Članovi grupe vide sebe očima drugih. Oni dobivaju nove uvide o sebi i uče o sebi i drugima kroz rad grupe.

Grupna analiza je terapijski medij koji se fokusira na odnos između pojedinca i grupe, naglašavajući bazičnu socijalnu prirodu ljudskog iskustva. Kao društvena bića, naši životi su povezani s drugim ljudima na mnogo načina. Problemi u odnosima ili ponašanju i osjećaji koji se čine teško shvatljivim, mogu se razumijeti samo u kontekstu grupe u kojoj su i doživljeni, ali, također, i u kontekstu grupa u kojima smo ukorijenjeni kao što su zajednica, porodica ili prijatelji. Grupnoanalitički pristup ima duboke implikacije na grupni rad i organizacijsku praksu u širokom rasponu različitih postavki, zdravstvenih, socijalnih, obrazovnih.

Primjena grupne analize

Grupna analiza se primjenjuje na različite probleme i životne situacije. Anksioznost, depresija, teškoće u interpersonalnim odnosima, nisko samopoštovanje su neki od problema za koje se može preporučiti grupa. Grupna analitička psihoterapija, osim što pomaže u oslabađenju od simptoma, se bavi i otkrivanjem nerazvijenih težnji i kreativnosti kod članova grupe. Članovi grupe čine velike promjene u svom životu i odnosima u grupi, djelomično kroz terapijske učinke koji proizlaze iz gledanja na sebe očima drugih, a dijelom i kroz mogućnost učestvovanja u terapiji drugih članovi grupe. U grupi, putem grupe, u saznanjima o sličnosima i razlikama među ljudima koje treba poštovati, članovi grupe mogu razvijati, učiti i vježbati toleranciju koja je jako potrebna za socijalnu i humanu komunikaciju među ljudima.

Grupno analitički pristup je interaktivni pristup koji ima brojne primjene u području ljudskih odnosa, podučavanja, obuke i organizacijskog savjetovanja. Grupna analiza ima primjenu u organizacijskom savjetovanju, nastavi i treningu. Grupni analitičari rade u različitim kontekstima i sa širokim rasponom poteškoća i problema s kojim se pojedinci suočavaju.