SISTEMSKA PORODIČNA TERAPIJA

Sistemska porodična terapija je terapeutski pristup koji se fokusira na razumijevanje porodice kao cjeline. Ova metoda prepoznaje da problemi i izazovi s kojima se suočavaju pojedinci nisu izolovani, već su često rezultat dinamičkih odnosa unutar porodice i šire zajednice. Cilj sistemske porodične terapije je poboljšanje komunikacije, rješavanje konflikata i jačanje međusobne podrške među članovima porodice.

Teorijski temelji

Osnove sistemske porodične terapije leže u teorijama sistema koje posmatraju porodicu kao međusobno povezanu i međuzavisnu jedinicu. Terapeuti koriste različite tehnike i pristupe, kao što su strukturalna, strategijska, Milanska i narativna terapija, kako bi prilagodili tretman specifičnim potrebama porodice.

Jedan od ključnih principa sistemske terapije je koncept circularnosti, koji prepoznaje da uzroci i posljedice problema unutar porodice često kruže među članovima porodice, stvarajući obrasce ponašanja koji mogu biti konstruktivni ili destruktivni. Kroz terapijski proces, terapeuti pomažu porodicama da prepoznaju i promijene ove obrasce, osnažujući ih za zdravije međusobne odnose.

Zašto fokus na porodicu?

Sistemska porodična terapija se fokusira na rad sa porodicama jer prepoznaje da je porodica osnovna jedinica društva u kojoj se formiraju osnovni obrasci ponašanja i emocionalne podrške. Kada jedan član porodice doživljava probleme, to često utiče na sve članove porodice. Terapeuti rade sa cijelom porodicom kako bi identificirali i riješili ove probleme, što dovodi do dugotrajnijih i dubljih promjena.

Efikasnost i klinička istraživanja

Istraživanja ukazuju na visoku efikasnost sistemske porodične terapije u tretmanu različitih problema, uključujući poremećaje u ponašanju kod djece, probleme u braku, mentalno zdravlje i zavisnosti. Na primjer, studija objavljena u “Journal of Marital and Family Therapy” pokazala je da je sistemska terapija efikasna u smanjenju simptoma depresije kod adolescenata. Druga studija iz “Family Process” časopisa pokazala je poboljšanja u porodičnoj komunikaciji i smanjenje konflikata među članovima porodice.

Prema ovim istraživanjima, sistemska porodična terapija ne samo da pomaže pojedincima da prevaziđu svoje probleme, već i jača cijelu porodicu, stvarajući stabilnije i podržavajuće okruženje za sve članove. Ovi rezultati potvrđuju da sistemska terapija može biti ključna za unapređenje mentalnog zdravlja i blagostanja u zajednicama.

U današnje vrijeme, sistemska porodična terapija je evoluirala i uključuje postmodernistička razumijevanja, koja naglašavaju važnost narativa, konteksta i konstrukcije značenja unutar porodičnih odnosa. Postmodernistički pristupi, poput narativne terapije, pomažu porodicama da preispitaju i preoblikuju svoje priče i percepcije, omogućavajući im da izgrade nove, osnažujuće narative.

Ovi savremeni pristupi prepoznaju da su problemi često rezultat složenih interakcija unutar porodice i šire društvene okoline. Terapeuti rade zajedno s porodicama kako bi istražili i razumjeli ove interakcije, te pronašli nove načine za rješavanje problema i jačanje porodičnih veza.

Sistemska porodična terapija je ključni alat za razumijevanje i rješavanje problema u modernom svijetu. Kroz rad sa porodicama, terapeuti mogu pomoći članovima porodice da poboljšaju svoje odnose i izgrade zdravije, sretnije i povezanije zajednice.

Savez psihoterapijskih udruženja u BiH 
Savez psihoterapijskih udruženja u BiH 
spubih
Savez psihoterapijskih udruženja u BiH 

O nama

Cilj Saveza psihoterapijskih udruženja u BiH je razvoj i promocija psihoterapije u skladu s europskim standardima, osiguranje potrebnih uvjeta za uspostavljanje zvanja psihoterapeuta te ujednačavanje psihoterapijske prakse. Primarni cilj Saveza je zaštita psihoterapijske djelatnosti u BiH kako bi se klijenti zaštitili od nestručnih i nekvalificiranih terapeuta.

Kontaktirajte nas: info@spubih.com