• www.uspit.ba

  Udruženje za sistemsku praksu i terapiju BiH

 • bhidapa.ba

  Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska Asocijacija

 • emdr.ba

  UDRUGA / UDRUŽENJE EMDR PSIHOTERAPEUTA U BOSNI I HERCEGOVINI

 • BIHOTA

  Promocija Transakcione analize, psihoterapije, psihologije i drugih humanističkih znanosti. Druženje.

 • uga.ba

  Udruženje / Udruga grupnih analitičara

 • umitijelo.org

  UG UM I TIJELO

 • Udruženje geštalt integrativnih psihoterapeuta u BiH

  alma.tihic@hotmail.com

 • UGP u BiH Udruženje za geštalt psihoterapiju u BiH

  sks@bih.net.ba