Трансакциона анализа

Психотерапијски правац

 • Основне информације-

Трансакциона анализа

Трансакциона анализа ( ТА ) је модел и начин за разумијевање људске личности, међуљудских односа и комуникације.

Током педесетих година двадесетог вијека уочава се развој различитих психотерапијских школа и праваца.
Ерик Берн, психијатар, са дугогодишњом психоаналитичком едукацијом пратећи тадашњи развој науке и медицине (проучавања значаја раних утицаја и афективног везивања код дјеце и животиња, неурологије, неуропсихологије и опште теорије система и комуникације), са жељом да промијени уобичајени начин кауч-терапије (кроз слободно асоцирање) формулише нове концепте структуре и динамике личности, као и комуникације међу људима.
Бернова замисао је била да створи визуелно и имагинативно јасне концепте које ће људи моћи спонатно да прихвате и користе јер ће релативно лако схватити неке суштински комплексне идеје и релације.
Тада изниче трансакциона анализа и њени оснивачи развијају своју терминологију: концепт его стања, трансакција, игра, рекет-осећања, скрипт и животне позиције, позивајући људе да обрате пажњу на себе током комуникације. Посебан осврт дат је опису дуплих трансакција, у којима особа изражава поруке како на манифестном (социјалном), тако и на латентном (психолошком) нивоу, несвјесна да се тиме отварају могућности за разне обрте и забуне.
Убрзо се из општих идеја формулишу три смјера која израстају у популарне ТА психотерапијске правце: класични, репарентинг и редецисион. Временом, развојем правца, уочава се да од наведених праваца израста низ различитих интеграција измедју постојећих ТА идеја и других врста терапија.
Од почетних интеграција ТА модела са хуманистичко-егзистенцијалистичким правцима, гешталт терапијом, психодрамом, тјелесном терапијом итд, већ крајем седамдесетих се јављају нове интеграције са трендовима у оквиру психоаналитичке традиције .
Нагли развој неуро-наука и праћење раног развоја дјеце утичу да се изнова преиспитују базичне поставке и осавремењују новим сазнањима.

Трансакциона анализа је теорија личности и систематска психотерапија личног развоја и измјене личности. Она је изузетна по дубини теорије и широком спектру примјене.
Као теорија личности, ТА нам даје представу о томе како су људи психолошки структуирани користећи трочлани модел его-стања. ТА доноси и теорију комуникације која се може проширити са интерперсоналне комуникације на анализу система и организација. ТА нам нуди теорију развоја дјетета. Концепт животног скрипта објашњава како наши садашњи обрасци понашања воде поријекло из дјетињства. ТА нам објашњава како и зашто можемо, као одрасли, наставити да понављамо стратегије које смо развили у дјетињству, чак и када оне производе резултате који су само-поражавајући или болни. Тиме ТА обезбеђује и теорију психопатологије.
У областима примјене, ТА нуди систем психотерапије који може бити кориштен индивидуално, групно, у паровима и породично, како би третирала све типове психолошких поремећаја, од свакодневних животних проблема до тешких психоза. ТА се такође користи у образовним уставновама како би помогла наставном особљу и ученицима да остваре пуну комуникацију и да избјегну непродуктивне конфронтације, у обуци руководећег особља и у анализи организација, а користе је и социјални радници, полиција и власти за контролу условног отпуста из затвора, па и свештеници.
ТА може бити кориштена у свакој области у којој постоји потреба за разумијевањем појединаца, њихових релација и комуникације.

Кључне идеје у ТА

 1. Модел Его Стања (РОД Модел): Его стање је група повезаних понашања, мисли и осјећања, начин на који испољавамо дио своје личности у датом времену. Трансакциона анализа описује три его стања: Одрасли (понаша се, мисли и осјећа у односу на то што се догађа око мене, овдје и сада), Родитељ (понаша се, мисли и осјећа на начине који су копија једног од мојих родитеља или других родитељских фигура), и Дијете (понаша се, мисли и осјећа онако како сам ја навикао да се осјећам кад сам био дијете). Када користимо модел его стања за разумијевање личности, употребљавамо структуралну анализу.
  Не постоје универзални обрасци его стања. Свако стање се другачије испољава код сваке личности, већ према искуствима из дјетињства, менталитету, интелекту и породичном насљеђу.
 • Родитељ је его стање у коме личност поступа, осјећа и мисли подсвјесно опонашајући своје родитеље или родитељске фигуре. Понаша се онако како су радили родитељи.
 • Одрасли је его стање у коме људи поступају, осјећају и мисле у складу са оним што се збива овдје и сада, користећи све своје могућности са искуством које га води као одрасло људско биће. Тада поступамо према објективној процјени стварности. То је идеално его стање.
 • Дијете је стање у коме особа поступа, осјећа и мисли као што је то чинила у дјетињству. На примјер, када лоше процјене њен рад, може да реагује гледајући у под, осећајући стид или бијес, као што је радила као дијете када би је одрасли грдили.
 1. Трансакције, Строукови, Структуирање времена: Ја се могу обратити теби из било којег од мојих его-стања, и ти ми исто тако можеш узвратити. То је размјена трансакција. Трансакција је јединица за комуникацију. Особина ТА је да користи модел его-стања да би анализирана секвенце трансакција. Када ти и ја размјењујемо трансакције, ја ти шаљем сигнал да сам те препознала (прихватио) а ти ми узвраћаш то препознавање; сваки акт признавања је Строуке. Лјудима су потребни строукови да би одржали своје физичко и психичко благостање. Када људи размјењују трансакције у групама или паровима, они користе вријеме на разне специфичне начине који се могу приказати и анализирати; то је анализа структуирања времена .
 2. Животни сценарио (скрипт): Свако од нас још у дјетињству напише за себе своју животну причу; већина тога се напише до седме године, иако је можда мало преправимо у току адолесценције. Као одрасли, обично нисмо више свјесни животне приче коју смо за себе написали, иако је врло вјероватно да је врло досљедно живимо. То је наш животни сценарио. Анализом сценарија ми схватамо како људи могу несвјесно сами себи правити проблеме и како се треба поставити да би ријешили те проблеме.
 3. Дискаунт, Редефинисање, Симбиоза: Понекад пореметимо своју перцепцију стварности да би се уклопила у наш скрипт; то је редефинисање. Један од начина да осигурамо да свијет изгледа као да се уклопио у наш скрипт је то да несвјесно, ненамјерно селективно игноришемо информације које се не уклапају; то се зове дискаунтинг (отписивање). Као одрасле особе, можемо доспјети у релације са другим људима без свијести о томе да оне у ствари понављају релације које смо имали као дјеца са својим родитељима. Када се то догоди, и када двоје људи функционишу као да имају само три его стања између себе умјесто шест колико би требало ( јер свака особа има своја три его стања ), то означавамо симбиозом.
 4. Рекет, Купони и Игре: Као дјеца приметили смо да су нека наша осјећања била охрабривана, док су друга била забрањивана. Да би добили своје строукове можда смо без свјесне намјере одлучили да осећамо само дозвољена осјећања. Када као одрасле особе наставимо да прикривамо своја аутентична осјећања, осећањима која су нам била дозвољена као дјеци, таква субституисана осећања (која користимо да би добили строукове који нам требају,) називамо рекет осјећањима. Ако осјетимо рекет осјећања и сачувамо их за касније, умјесто да их изразимо на вријеме, каже се да скупљамо купоне (маркице). Игра је секвенца трансакција која се понавља и у којој обе стране завршавају тако што осјећају рекет осјећања.
 5. Аутономија: Да би реализовали своје потпуне потенцијале морамо да усавршимо своје стратегије за бављење животом које смо усвојили у младости. Морамо се помјерити изван сценарија и освојити аутономију.
  Средства ТА су направљена да помогну људима да постигну аутономију. Компоненте аутономије су свјесност, спонтаност и способност за блискост са другим људима.

Филозофија трансакционе анализе
Филозофске претпоставке Трансакционе анализе су:
• Лјуди су ОК.
• Свако има способност да мисли.
• Лјуди одлучују о својој судбини, и те одлуке се могу мијењати.
Из тих претпоставки слиједе два основна принципа праксе ТА:
• метод уговора истиче да ТА аналитичар и клијент преузимају заједничку одговорност за постизање промјене коју клијент жели да постигне, и
• отвореност комуникације значи да клијент и аналитичар треба да имају потпуну информацију шта се дешава у њиховом заједничком раду.

Трансакције и строкови су важни појмови трансакционе анализе.
Трансакције су ток комуникације. Обављају се истовремено на изричитом и психолошком нивоу. Узмимо као примјер сладак, брижан глас са саркастичном намјером. Да би се разумјела комуникација, потребно је тумачење и вербалног и невербалног садржаја.
Строкови су признање, пажња или реакције које једна личност пружа другој. Строкови могу бити позитивни (топле маље) или негативни (хладне бодље). Лјуди жуде за строковима и у недостатку позитивних траже макар негативне.
Личности врше и трпе притисак да комуницирају кроз одређено его стање.
Трансакције могу бити реципрочне или комплементарне, унакрсне, двоструке или прикривене.
Реципрочне трансакције су оне у којима се свака особа обраћа его стању у коме се друга особа налази.
Грешке у комуникацији често последица унакрсних трансакција када се људи обраћају другачијем его стању од од онога у коме се она други заиста налази. На примјер: питате неког, као Одрасли Одраслог је ли испунио неку обавезу а он вам одговара као Дијете које се буни против наметнитих обавеза Родитеља.
Двоструке трансакције су оне код којих се изричита комуникација одвија паралелно са прикривеном психолошком трансакцијом. Ту говор тијела одаје право значење. На примјер, неко ријечима одраслог каже: Хајде да се бацимо на тај посао, а истовремено намигне као Дијете које позива на забушавање. Други, такођер, ријечима одраслог, одговара: Наравно, узврачајући као Дијете мигом на миг.

Родитељске забране
Трансакциона анализа открива 12 основних налога (забрана) које, под притиском породице, људи уграђују у свој скрипт.
– Не буди (немој да постојиш),
– Немој бити оно што јеси,
– Немој бити дијете,
– Немој да одрастеш,
– Не чини то никад у свом животу,
– Не чини ништа,
– Не буди важан,
– Не припадај,
– Немој бити близак,
– Не буди добро (немој бити здрав),
– Не мисли,
– Не осјећај.
Те забране увек су у негацијама и никада нису афирмативне.
Са друге стране, дјетету се говори шта мора да ради, чини и то увијек у виду наређења, а називамо их дривери:
– Допадни ми се, угоди ми (допадни се људима),
– Буди савршен,
– Буди јак,
– Труди се ( ради напорно ),
– Жури, пожури,
– Пази, буди опрезан увијек.
Стварајући свој скрипт дијете често жонглира покушавајући да помоћу налога заобиђе забране. Закључује, на примјер: У реду је да живим (заобилази забрану – немој да постојиш), ако се јако трудим.

Постоје и дозволе, које су најважније за развој личности:

 1. Дозвола на постојање.
 2. Дозвола да се на оригиналан, себи својствен начин искусе сензације, мисли и осјећања, без обзира на то што други људи сматрали да особа треба да мисли или осјећа.
 3. Дозвола да се буде свога пола и годишта, са потенцијалима за раст и развој.
 4. Дозвола да се буде емоционално близак са другим људима.
 5. Дозвола да се буде свјестан своје базичне животне позиције.
 6. Дозвола да се промијени животна позиција.
 7. Дозвола да се буде успјешан у сексу и у послу, односно да се сопствена сексуалност и сексуалност других вреднује.
 8. Дозвола да се живот сматра смисленим и вриједним живљења.
  Скирптови могу да припадају Трагичној, Херојској или Баналној варијанти, у зависности од њихових правила.

ТА разликује шест начина за структуирање времена помоћу давања и примања строкова:
– повлачење,
– ритуал,
– доколица (разонода),
– посао,
– игре,
– интимност (присност)
Поредано је по снази строкова, присност и игре дају најјаче строкове.
Повлачење – нема размјене строкова.
Ритуали су узајамне, стереотипне серије трансакција. Садрже серије строкова који се размењују између двије стране. Лјуди могу да упражњавају дневни ритуал од два строка тако да, када се први пут сусретну, поздраве једни друге са Здраво. Други могу упражњавају имају ритуал од четири строка као:
А: Здраво!
Б: Здраво! Како си?
А: Иде. Како си ти?
Б: Лијепо. Видимо се.
Разонода је серија узајамних, полу-ритуалних трансакција. Разоноде немају скривени циљ и обично се одвијају између људи на истој таласној дужини. Углавом су површне и безазлене. Разноде су врста чаврљања.
Активности подразумевају да људи раде заједно на заједничкмом циљу. То може бити посао, спорт или нешто слично. Насупрот разонодама, овдје постоји циљ који води интеракцији. Строкови се размјењују у оквиру сарадње и нису лични већ се односе на активност.
Игра су серије узајамних трансакција са прикривеним циљем. Најчешће тече све ка предвидивом циљу.
Присност је начин структуирања времена која дозвољава размјену најснажнијих строкова без играња Игара. Инимност се разликује од игара јер овде нема скривеног циља, разликује се од активности јер нема другог процеса који дефинише контекст сарадње. Строкови су лични, односе се на другу личност и често безусловни.
Животне игре Игре су веома важан појам за трансакциону анализу. Теорију игара поставио је Ериц Берне. Игре обично играју Родитељ, Одрасли и Дете его стања и имају често устаљен број играча. Улога појединца може да се мијења и људи могу да играју више игара.
Берн је идентификовао велики број игара, са примједбом да, независно од тога када, гдје или зашто их неко игра, свака игра тежи веома сличној структури. Постоје улоге, правила и циљеви игре.
Свака игра доноси добит (надокнаду) онима који је играју, као што су покушај да се изазове симпатија, задовољство, постигне освета или оствари нека друга емоција која обично појачава животни скрипт. Лишити играче очекиване добити је начин да се игра прекине.
Важан аспект игре је број играча. Игре могу бити двоструке (играју их два играча), троструке (играју их три играча) или многоструке. Уколико разматрамо Игре, оне могу бити корисне и варијабилне.
Флексибилност: Способност играча да мењају жетоне игре (алатке којима играју). У флексибилној игри играчи могу да прелазе са речи на новац, делове тела.
Упорност: Упорност којом се људи држе својих игара и отпор да их прекину.
Интензитет: Лаке игре се играју релаксирано. Чврсте игре се играју напето и агресивно.
По степену прихваљивости и могуће штете, игре су класификоване као:
Игре првог степена су друштвено прихватљиве у играчевом друштвеном кругу.
Игре другог степена су игре које би играчи вољели да сакрију, иако не проузрокују неповратну штету.
Игре трећег степена су игре које могу да нанесу тешку штету једној или више страна које су у њу ушле.
Игре се такође проучавање по:
– Циљу,
– Улогама,
– Друштвеним и психолошкимн парадигмама,
– Динамици,
– Предностима за играче (Добици)
.
У својој књизи „Коју игру играш“ Берн описује сљедеће игре:
– Зашто не ти, да- али (Wхy донт yоу, yес бут), – Да није због тебе, да тебе није било (Иф ит wерент фор yоу),
– Зашто се то увек мени догађа? (Wхy доес тхис алwаyс хаппен то ме?),
– Погледај шта си ме натерао да урадим (Сее wхат yоу маде ме до),
– Ти си ме увалио у ово (Yоу гот ме инто тхис):
– Види колико се трудим (Лоок хоw хард Иве триед), – Само покушавам да ти помогнем (Им онлy трyинг то хелп yоу),
– Борите се ти и он (Летс yоу анд хим фигхт), – Ухватио сам те, ђубре једно (Ноw Иве гот yоу, yоу сон оф а битцх),
– Жена безразложно виче силовање или прети да ће викати силовање (А wоман фалселy цриес рапе ор тхреатенс то).
Берн је тврдио да се игре не играју логички. Родитељ стање једне личности може да игра са Дијете стањем друге, пре него Одрасли са Одраслим.
Свака игра подразумијева улоге Прогонитеља, Жртве и Спасиоца. Играчи могу да мијењају ове улоге. Жртва може да постане Прогонитељ и ставља претходног Прогнитеља у улогу жртве или Спасилац изненада постаје Прогонитељ (рецимо, пребацивање: Никада не цијениш моју помоћ), ( Карпманов троугао ).
Рекет је стратегија која личности омогућава да дозвољеним осјећањима прикрију осјећања која заиста имају али која сматрају недозвољеним. Рекет је сет понашања и изабраних стратегија научених и практикованих у дјетињству која помажу да се доживе осјећања из скрипта. Ово се догађа упркос властитим површним негодовањима и осјећања повријеђености, изван свијести и тако што се види као кривица неког другог.
Ко је, рецимо, изабрао животни скрипт „људи ће те увек изневјерити“, тај ће се потрудити да доживи изневјеравање, упркос томе што наводно негодује против њега.
Рекети и игре су средства које личност користи да створи околности у којима може слободно да осјети скривена осећања, повинујући се скритпту из дјетињства и ојачавајући га. Та средства су надоместак за животнија и пунија осјећања Одраслог и за одоговор који би више одговарао овдје-и-сада ситуацији.
Филозофија трансакционе анализе подразумијева да су људи ОК, да свака личност има вриједност, значај, једнако право на уважавање. Свако (са мало изузетака) има пун капацитет Одраслог да мисли. Лјуди одлучју о својој животној причи и судбини, и то је одлука која може да буде промијењена.
Слобода од неприлагођености утиснуте у Скрипт из дјетињства је потребна да би се човјек ослободио од неодговарајућег, неаутентичног поступања и премјештених емоција, свега онога што није часна и поштена реакција на сада-и-овдје живот.
Циљеви промјене према ТА су аутономија (слобода од скрипта из детињства), спонтаност, присност, рјешавање проблема као супротност избјегавању или пасивности, излечење као идеал а не тек напредовање учењем нових избора.

Какав је ваш животни сценарио?

Животни скрипт је процес у којем се дефинишемо, али и себе ограничавамо. Докле год га се држимо, живот нам изгледа предвидив. Цијену плаћамо тиме што не прихватамо нове могућности чак и када знамо да су за нас оне боље.
„Животни скрипт – несвјесни животни план где се људи осећају као жртве зле судбине, гдје да бисмо се развијали, треба да будемо фазно дозирано фрустрирани.“
С. Миленковић

Свако људско биће је креатор своје судбине. Као славни сценаристи пишемо своја лична сценарија, режирамо по том сценарију свој живот додјељујући себи главну улогу и никако не одступамо од њега па ма колико нам тешко било. Још у свом раном дјетињству бирамо, креирамо своју животну причу и ње се држимо током читавог живота, без обзира на посљедице, како бисмо доказали да смо у праву, чак и по цијену бола, принуде, самопоражавајућих поступака… Скрипт је образац по ком поимамо свијет око себе.
Редефинишемо стварност како бисмо је прилагодили свом виђењу, или прибјегавамо умањивању, проглашавамо нешто неважнијим и безвреднијим него што јесте, или глорификујемо како бисмо прикрили недостатке личног скрипта.

„Писање сценарија“ почиње у детињству
Животни скрипт (сценарио) је теоретски концепт трансакционе анализе. Животни скрипт је идеја, наше стремљење ка томе да створимо на несвјесном нивоу план као причу коју измислимо у дјетињству о себи и свом животу коју се трудимо да слиједимо и да је касније у животу реализујемо. Другим ријечима, животни скрипт је лични животни план који смо развили под родитељским, породичним, социјалним, културним и религијским притисцима. Тај план углавном стварамо до седме године да бисмо га током читавог живота реализовали и њега представили као своју водиљу.
У креирању свог животног сценарија правити ћемо специфичне скриптне одлуке у вези са собом, другим људима и генерално читавим свијетом. На примјер, можемо да одлучимо да увијек будемо добра девојчица, дјечак, тиха, студиозна и без захтјева итд.
Можемо, такођер, одлучити да радимо баш као и наши родитељи.. Ове скриптне одлуке доносе се као одговор на породичне и културолошке поруке базиране на дјечијем врло лимитираном нивоу и са дјечијим искуством. Ово је несвјесни или наративни животни план, прича коју себи причамо о могућностима које имамо у животу вођени дотадашњим искуством и инпутима које смо добили од родитеља и средине. Правимо план који ће имати смисла и који ће нас заштитити.
Какав је мој лични сценарио?
Животни скрипт је процес само-дефинисања и често само-лимитирања на психолошком плану као и конструисања реалности. Докле год се држимо скрипта живот нам изгледа предвидив. Цијена коју плаћамо је неприхватање нових могућности чак и када знамо да су за нас оне боље.
Себи сада можете да поставите питање: како изгледа ваш лични сценарио? Један од начина да то сазнате је да одговорите на питање који вам је омиљени лик из бајке или митологије. Коју сте причу највише вољели када сте били мали? Често дјеца користе бајке као модел за личне приче или експериментишу са различитим сценаријима.
Можете да пустите машти на вољу или се вратите у тинејџерско доба и сјетите се шта сте тада очекивали. Неки људи мисле да никада неће срести никог. То је њихова скриптна одлука да буду сами (беинг алоне). Постоје људи који у свом скрипту себи дозвољавају више среће него други. Одатле и имамо класификацију сценарија на побједничка, губитничка и банална.
Победнички сценарио дозвољава да особа на крају добије то што жели (као у миту о Одисеју који је на крају нашао пут до куће). Тако неки као дјеца размишљају да ће се срећно удати и да ће испунити сва своја очекивања у животу.
Губитнички сценарио је онај који се завршава тако да особа препушта другима да узму оно што желе. Нпр: без обзира на напоран рад и труд који улаже, неко никада неће успјети. Ако неко живи овакав скрипт може да упадне у озбиљну депресију, да изгуби посао, и заврши сједећи код куће до краја свог живота.
Банални сценарио је онај који се гради на медиокритету, где се ништа не добија и нема шта да се изгуби. Овакав скрипт, гдје неко ради напорно, доста да ради до краја живота, али да има осећај да заправо ништа и није урадио. Супружници и пријатељи могу да остану емоционално дистанцирани и један од партнера може да се осјећа неиспуњено и усамљено.
Ослобођени скрипта – рекреација сценарија
Какав год да је сценарио који смо у детињству себи зацртали, чак и да је Побједнички сценарио, то је и даље модел мишљења и понашања који нам донекле не дозвољава да истражимо све своје могућности. Идеално је дакле да постанемо, да се ослободимо сценарија или да га оснажимо. На примјер, појединац може да настави много да ради и да му велики рад донесе успјех, као и да научи да буде емоционално ближи и да себи дозволи да се мало забави.
Ослобађањем од скрипта ми добијамо аутономију.
Аутономија је понашање, мишљење и осјећање у директној вези са овдје-и-сада стварношћу више него реакција на ствари базиране на увјерењима скрипта. У аутономији се манифестује спонтаност, интимност и свјесност, а то је заправо могућност да живимо сада-и-овдје. Такођер, одрасли имају одговорност за дјецу наредних генерација. Ми треба да помогнемо нашој дјеци да напишу своја животна сценарија којима ће испунити своје животе. Упоредите ова два скрипта:
1 . „Никад ништа од тебе. Увијек ћеш бити губитник. Никада нећеш имати новца, итд“

 1. „Успјет ћеш. Можеш да будеш успјешан као било ко други. Вјерујем у тебе, ти то можеш…“.
  Нема сумње у то који сценарио ће више помоћи дјетету да успије у животу. Свако ко је имао велика постигнућа у животу, у свом дјетињству имао је поред себе неког ко је у њега вјеровао и ко му је говорио да ће једног дана нешто од њега бити, да ће урадити нешто велико.
  И наравно, једном када схватимо свој несвјесни план тада можемо и да га мијењамо. Одлуку о животном сценарију доносимо као дјеца. Као одрасли можемо да променимо мишљење. Шта год одлучили о себи и свом животу као дјеца, одлуке су донијете са јако сужених, дјечијих перспектива. Оно што нам се у том узрасту чинило као животна истина често није тако. Из ове перспективе и са овим животним искуством дозвољене су промјене. Оно што смо као дјеца креирали, као одрасли можемо да креирамо поново. Као одрасли имамо слободу да пишемо личне приче и да се забављамо док то радимо!

Извор: „ТА Тодаy“
Иан Стеwарт,Ванн Јоинес
Лифеспаце, УСА, 2012

Loading