Transakciona analiza

Psihoterapijski pravac Osnovne informacije- Transakciona  analiza Transakciona analiza ( TA )  je model i način za razumijevanje ljudske ličnosti, međuljudskih odnosa i komunikacije. Tokom pedesetih godina dvadesetog vijeka uočava se…

Continue Reading Transakciona analiza