Obavještenje o početku novog ciklusa treninga: Uvodna izobrazba iz grupne analize

Događaj

Udruženje grupnih analitičara u Bosni i Hercegovini (UGAuBiH) u 2024. godini
organizuje novi trening Uvodna izobrazba iz grupne analize/ grupne terapije. Početak
treninga je planiran za 22. novembar 2024. godine u Tuzli.
Na Uvodnu izobrazbu iz grupne analize/ grupne terapije mogu se prijaviti
zainteresovane osobe sa završenim fakultetom humanističkih profesija kao i studenti
završnih osnovnih i master studija koji žele da se upoznaju sa osnovnim principima
grupne analize, grupne dinamike i radom sa i u grupi. Uvodni kurs uključuje 60 sati
iskustva rada na sebi u maloj grupi i 30 sati teorije (osnovi psihoanalitičke i
grupnoanalitičke teorije) raspoređenih u 8 (osam) blok treninga (petak i subota 1 x
mjesečno). Cijena jednog blok treninga po kandidatu je 300 KM.
Svi zainteresovani mogu se prijaviti do 1. novembra 2024. godine na mail adresu
info@uga.ba. Za prijavu je potrebno poslati:

  1. Kratku biografiju
  2. Motivaciono pismo
  3. Dokaz o završenom fakultetu (kopija diplome i, za studente, potvrdu završnoj
    godini studija)
  4. Kontakt telefon/mail

Loading