Migracije: raznoliki identiteti, otpornost i podrška mentalnom zdravlju

Novosti

Dok obilježavamo Međunarodni dan migranata 18. prosinca/decembra, naše Udruženje koristi trenutak da istraži intrikatnu mrežu psihosocijalnih dinamika koje određuju iskustvo migracije. Ovaj dan služi kao dirljiv podsjetnik na izazove s kojima se suočavaju pojedinci koji se upuštaju u put migracije i ključnu ulogu koju psihologija ima u poticanju razumijevanja i podrške.

Migracija je višedimenzionalan fenomen koji se proteže van geografskog premještanja; uključuje duboku psihosocijalnu transformaciju. Naše Udruženje prepoznaje važnost sveobuhvatne psihosocijalne perspektive kako bismo navigirali izazove i prilike koje proizlaze tokom migrantskog iskustva. Prepoznajemo mnoštvo psiholoških i socijalnih čimbenika i nastojimo doprinijeti holističkom razumijevanju migracija.

Jedan od temeljnih aspekata migracije je proces prilagođavanja kulturi. Migranti se često nalaze u nezgodnom položaju između vrijednosti i normi svoje domaće kulture i one u koju su došli. Savez psihoterapijskih udruženja u BiH zagovara kulturološki osjetljiv pristup psihosocijalnim intervencijama, prepoznavajući i poštujući borbu za identitet koju migranti mogu doživjeti. Promicanjem kulturne inkluzivnosti doprinosimo podržavajućem okruženju za one koji prolaze kroz kompleksan proces kulturne prilagodbe.

Put migracije obiluje psihološkim stresorima, od stresa prilagođavanja do izazova snalaženja u novom socijalno-ekonomskom okruženju. Ipak, jednako je važno istaknuti izuzetnu otpornost koju migranti iskazuju, a koju ne treba previdjeti. Ovim putem naglašavamo važnost otpornosti u suočavanju s tim izazovima. Kroz istraživanje i zagovaranje, nastojimo isticati snagu i otpornost migranata te pružiti alate i resurse za suočavanje s neizbježnim stresovima migrantskog procesa.

Migracija može imati duboke posljedice na mentalno zdravlje, stoga smo posvećeni pristupu ovom aspektu sa izuzetnom osjetljivošću i stručnošću. Zagovaramo pristupačne mentalne zdravstvene usluge prilagođene jedinstvenim potrebama migranata. Destigmatizacija traženja pomoći i promicanje kulturno osjetljive mentalne zdravstvene brige ključni su dijelovi sveobuhvatnog pristupa podršci mentalnom zdravlju migranata.

Na Međunarodni dan migranata, SPUBiH potvrđuje svoju predanost razumijevanju psihosocijalnih nijansi migracija. Kroz istraživanje, zagovaranje i kulturološki osjetljive intervencije, nastojimo doprinijeti zajednici koja cijeni snagu u raznolikosti i aktivno radi na podršci dobrobiti migranata.

Dok obilježavamo Međunarodni dan migranata, želimo naglasiti važnost članstva u našem Udruženju u kontekstu podrške migrantima. Članovi SPUBiH imaju privilegiju pružiti terapijsku podršku migrantima koji se suočavaju s jedinstvenim izazovima prilagodbe na novu sredinu. Kroz članstvo, naši terapeuti dobivaju pristup edukacijama i resursima specifičnim za rad s migrantima, stvarajući prostor gdje stručnost susreće razumijevanje i gdje se oblikuje suosjećajna zajednica. Na današnji dan, odajemo priznanje ne samo hrabrosti migranata, već i predanosti naših članova u pružanju terapeutske podrške koja gradi mostove prema emocionalnom i psihološkom blagostanju.

Loading