Obavijest o edukaciji iz grupne analize

Certifikati/Edukacije

OBAVIJEST O POČETKU NOVOG CIKLUSA EDUKACIJE UVODNA IZOBRAZBA IZ GRUPNE ANALIZE

Uvodnu izobrazbu iz grupne analize/grupne terapije, koja predstavlja polaznu osnovu edukacije za grupnog analitičara/grupnog terapeuta, započinjemo 26. marta/ožujka 2021. godine na Klinici za psihijatriju UKC Tuzla.

Edukacija je u formi blok-sistem treninga (jedanput mjesečno) sa osam radionica koje uključuju teoriju i rad u malim iskustvenim grupama (60 sati iskustva grupe i 30 sati teorije; 1 sat = 60 minuta).

Voditelji izobrazbe su iskusni grupni analitičari i edukatori ovog UGA i Instituta za grupnu analizu Zagreb.

Uslovi za Uvodnu izobrazbu su: da je osoba punoljetn/a i da je sa završenom dodiplomskom, diplomskom ili integriranom edukacijom zdravstvenog, društvenog ili humanističkog smjera ili student završnih godina fakulteta navedenih smjerova.

Edukacija se održava u dane vikenda (petak i subota).

Prijava treba da sadrži: ime i prezime, godinu rođenja, završeni fakultet, mjesto rada (za zaposlene), adresu, e-mail i broj telefona za kontakt.

Prijavu za edukaciju  treba poslati  na e-mail adresu: esminaavdibegovic@gmail.com

Cijena jednog vikend blok treninga po kandidatu je 270 KM. Uplate za edukaciju mogu se vršiti na žiro račun UGA ili na licu mjesta tokom treninga.

Molimo zainteresirane da prijave dostave do 15. marta/ožujka 2020. godine.

Više informacija o grupnoj analizi na web stranici Udruženja: uga.ba

Loading