Održana Redovna godišnja Skupština Saveza psihoterapijskih udruženja u BiH

Dana 7.12.2023. održana je Redovna godišnja Skupština Saveza psihoterapijskih udruženja u BiH preko Zoom platforme. Na Skupštini su prisustvovali svi delegati ispred Udruženja članica Saveza, predsjednik Saveza i predsjednica UO Saveza te svi članovi UO Saveza. Na Skupštini smo razgovarali o radu Saveza, UO te komisijama i njihovim aktivnostima iz 2023. te tom prilikom su jednoglasno usvojeni svi izvještaji o radu.

Također, delegati su obaviješteni o planovima i aktivnostima Saveza za 2024.godinu, te su pozvani da svi zajedno učestvujemo u kreiranju i realizaciji spomenutih aktivnosti, vrlo značajnih za dalji razvoj psihoterapije na području BiH, kao i statusa psihoterapeuta, profesionalca u javnom i privatnom sektoru.

Poseban akcent je stavljen na aktivnosti vezanim za Zakon o psihoterapiji. Sjednicu Skupštine vodila predsjednica Skupštine Mirela Badurina.

Loading