Prvi kongres psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini: uvid u promjenljivi svijet psihoterapije

Svijet psihoterapije neprestano se mijenja, s novim tehnikama, istraživanjima i perspektivama koje neprestano oblikuju ovu oblast. U martu 2023. godine Savez psihoterapijskih udruženja u Bosni i Hercegovini (SPUBiH) organizovao je revolucionarni događaj koji je okupio psihoterapeute iz cijelog svijeta. Prvi kongres psihoterapeuta u BiH, s temom “Psihoterapija sa svijetom promjena,” bio je značajan uspjeh koji je ostavio dubok utisak na ovu oblast u našoj zemlji.

Jedinstvena prilika za psihoterapeute

Održan u hotelu “Hills” u Sarajevu, od 23. do 26. marta, ovaj Kongres je bio zaista međunarodni događaj. Okupio je ne samo učesnike iz Bosne i Hercegovine, već i iz šireg regiona, te pozvane goste iz Austrije, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva. Sa preko 240 prisutnih, ovaj događaj pružio je jedinstvenu priliku za psihoterapeute da se povežu, razmijene znanje i istraže načine unapređenja standarda psihoterapije.

Kongres je uključivao raznovrstan program koji je obuhvatao plenarna predavanja, usmena i posterna izlaganja, okrugle stolove i radionice. Ove sesije istraživale su najnovije trendove i istraživanja u psihoterapiji, pružajući učesnicima sveobuhvatan uvid u trenutno stanje u ovoj oblasti.

Fokus na unapređenje standarda psihoterapije

Jedan od ključnih zaključaka Kongresa bio je naglasak na važnosti jačanja saradnje između udruženja psihoterapeuta. Učesnici su istakli potrebu za stvaranjem standarda u oblasti obrazovanja i prakse, dok su istovremeno naglasili i značaj pravne regulacije aktivnosti psihoterapije putem Zakona o Psihoterapiji u BiH.

Istraživanje različitih aspekata psihoterapije

Nekoliko istaknutih govornika obratilo se različitim aspektima psihoterapije tokom Kongresa:

Alfred Pritz, predsjednik Svjetskog savjeta za psihoterapiju, govorio je o razvoju psihoterapije u Evropi, ističući trajne diskusije o standardima kvaliteta, obuci i modalitetima u psihoterapiji.

Dr Dubravka Kocijan Hercigonja se fokusirala na ulogu psihoterapije u radu s djecom i adolescentima, naglašavajući potrebu za ranim intervencijama i emocionalnom podrškom.

Tom Warnecke iz Evropskog udruženja za psihoterapiju istraživao je fragmentaciju i dinamiku polarizacije unutar psihoterapije, osvjetljavajući važnost razumijevanja psihofiziološke dinamike različitih unutrašnjih stanja.

Dr Goran Arbanas je diskutovao o seksualnoj terapiji, istražujući da li bi ona trebala biti posebna specijalizacija unutar psihoterapije i naglašavajući važnost dodatne edukacije u ovoj oblasti.

Isabel Fernandez, predsjednica EMDR Europe Association, naglasila je ulogu traume u mentalnom zdravlju i efikasnost EMDR terapije u tretiranju iste, te istakla važnost preusmjeravanja intervencija sa traumatiziranom djecom i odraslima na kognitivno i emocionalno procesuiranje emocija.

Prof. dr Nevena Čalovska Hercog je govorila o sistemskoj porodičnoj terapiji u kontekstu društvenih tranzicija, naglašavajući važnost prilagođavanja terapijskih pristupa potrebama klijenata.

Prof. dr Gregor Žvelc je predstavio Mindfulness- and Compassion-Oriented Integrative Psychotherapy (MCIP) kao holistički pristup psihoterapiji koji kombinuje mindfulness i pristupe usmjerene na saosjećanje.

Dr Tijana Mirović je istražila kompleksni posttraumatski stresni poremećaj (CPTSD) i njegovo prepoznavanje, manifestaciju i tretman na području Balkana, osvjetljavajući historijsku i transgeneracijsku traumu.

Prof. dr Tanja Frančišković je diskutovala o etičkim principima u psihoterapiji, dok je upozorila kako se ova oblast počinje širiti izvan tradicionalnog medicinskog okvira.

Jana Damjanov, magistarka kliničke psihologije, psihoterapeutkinja, sociopsihodramska edukatorka i supervizorka, održala je radionicu sa temom “Sociopsihodrama – mesto susreta”.

Dr Phil Nada Jabandžić, transakciona analitičarka i integrativna terapeutkinja, radila je na Unverzitetu u Klagenfurtu i Sigmund Freud Univerzitetu. Na Prvom kongresu psihoterapeuta u BiH održala je radionicu na temu “Ratne traume i zacjeljenje nakon 30 godina: Primjena transakcione analize i integrativnih metoda (biosinteza, EMDR, hipnoza)”.

Budućnost psihoterapije u Bosni i Hercegovini

Uspjeh Prvog Kongresa Psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini predstavlja značajnu prekretnicu u razvoju psihoterapije kao profesionalne i naučne discipline u Bosni i Hercegovini. Učesnici i organizatori vjeruju da je ovaj događaj postavio temelje za dugoročnu saradnju i neprestano unapređenje psihoterapije u BiH. Ovaj događaj zasigurno će pozitivno utjecati na mentalno zdravlje pojedinaca, grupa i društva u cjelini.

Organizacioni odbor Prvog kongresa psihoterapeuta u BiH činili su:

Esmina Avdibegović, predsjednica Kongresa,

Mirela Badurina, dopredsjednica Kongresa,

Adila Softić, predsjednica Organizacionog odbora,

Armina Čerkić, dopredsjednica Organizacionog odbora,

Dželila Mulić – Čorbo, predsjednica Programskog odbora,

Alma Tihić, dopredsjednica Programskog odbora,

Mevludin Hasanović, predsjednik Naučnog odbora,

Aleksandra Hadžić, dopredsjednica Naučnog odbora,

Sedin Habibović, član Organizacionog i Programskog odbora,

Zvjezdana Savić, članica Organizacionog i Programskog odbora i

Sabina Husić Zijadić, članica Organizacionog i Programskog odobora

Šta slijedi?

Uspjeh Prvog kongresa psihoterapeuta u BiH rezultirao je najavom Drugog kongresa psihoterapeuta u BiH za 2025. godinu. Organizatori s nestrpljenjem očekuju nastavak svog angažmana u cilju jačanja psihoterapije kao posebne naučne djelatnosti u BiH. Njihova misija ide dalje od same oblasti, te ima za cilj doprinijeti ukupnom razvoju sektora zdravstva, unaprijediti usluge mentalnog zdravlja i poboljšati kvalitetu života građana, sve dok se promovira kultura dijaloga i empatije.

Članak o Kongresu na engleskom jeziku možete pročitati ispod.

Loading