САВЕЗ ПСИХОТЕРАПИЈСКИХ УДРУЖЕЊА У БИХ НА 7. КОНГРЕСУ ПСИХОЛОГА БИХ у Тузли

У периоду од 12. до 14.05. 2022. године у Тузли је одржан 7. Конгрес психолога у БиХ са међународним учешћем. Савез психотерапијских удружења у БиХ узео је активно учешће на конгресу, организацијом два важна скупа: Симпозијум „Етика у психотерапији“ и Округли сто „Психотерапија у БиХ данас“.

Циљ симпозијума је био је представити етичке дилеме и питања с којим се суочавају психотерапеути различитих психотерапијских праваца у БиХ у односу на компетенције, повјерљивост и заштиту клијената, професионализам , терапијске границе и сам контекст психотерапијске праксе.

Говорници на симпозијуму су били представници разних психотерапијских праваца:

Азра Арнаутовић – Интегративна дјечја и адолесцентна психотерапија
Седин Хабибовић – ЕМДР психотерапија,члан Управног Одбора Савеза
Джелила Мулић Чорбо – Системска породична психотерапија,члан Управног Одбора Савеза
Маја Бркић – Групна анализа
Алма Тихић – Гешталт психотерапија, члан Управног Одбора Савеза
Славиша Савић – Гешталт психотерапија
Звјездана Јакић – Гешталт психотерапија,члан Управног Одбора Савеза
Адила Софтић – Трансакциона анализа, члан Управног Одбора Савеза

Неки од закључака Симпозијума су ти да континуирана едукација психотерапеута о етичким питањима и изазовима, личној одговорности и етичком понашању кључни су за добру психотерапијску праксу и очување повјерљивости која је у сржи психотерапије. Усмјеравање пажње на добробит и сигурност клијента мора бити главни приоритет психотерапеута, што захтјева познавање и придржавање основних етичких принципа и стандарда. Посвећеност етичким стандардима треба бити намјерна, савјесна и стална преданост психотерапеута у њиховој свакодневној пракси.

Поједини чланови УО Савеза су имали и усмена излагања на одређеним другим симпозијима у оквиру Конгреса.
Циљ Округлог стола„Психотерапија у БиХ данас“ који је одржан 14.05.2022. године био је представити психотерапијску дјелатност, дилеме и питања с којим се суочавају психотерапеути у пракси у контексту недостатног законског оквира. Током овог округлог стола презентирана су искуства и дилеме на тему психотерапије и легислативе. Приказана је предност јасног законског уређења психотерапијске праксе и препреке с којима се суочавају психотерапеути у БиХ у процесу етаблирања психотерапије као независне и слободне професије.
Позитивне импликације овог округлог стола су подизање свјесности о значају уређења законског оквира који дефинише психотерапијску дјелатност. Поред тога, указано је на значај едукације нових генерација психотерапеута, искључиво унутар акредитованих европских програма, који се реализују у нашој држави.

Модераторица округлог стола била је била Алма Тихић – чланица Управног одбора Савеза психотерапијских Удружења у БиХ, која је уједно присутним најавила

Први Конгрес психотерапеута У БиХ са међународним учешћем који ће се одржати од 23.до 26.3.2023.г. у Сарајеву .