POZIVNICA

Naša je želja uključiti što više kolega i kolegica psihoterapeuta u rad Saveza. Zbog toga Vas pozivamo da proslijedite poziv za registraciju kao individualni član ili kao organizacija ili udruženje koje se bavi pružanjem usluga priznatog psihoterapijskog pravca i pridružite se radu Saveza.

U prilogu vam dostavljamo informaciju za učešće na online Skupštini Saveza Psihoterapeuta koji će se održati zbog tehničkih prilagodbi tokom juna. Finalni datum za Skupštinu Saveza je 10.06.2021 od 18:00-20:00 via zoom platforma.

Da bi prisustvovali radu Skupštine bilo kao individualni kandidat ili predstavnik/ca psihoterapijskog udruženja neophodno je da ispunite (ukoliko niste) pristupnice u prilogu najkasnije do 25.05.2021. Kada primimo vase podatke obavijesticemo vas o plaćanju godišnje članarine i uvesti u registar udruženja koji je u izradi. Za više molimo vas da pogledate https://spubih.com

Takoder, vas molimo da prosljedite informaciju o održavanju skupštine Saveza svim kolegama, kolegicama i psihoterapijskim udruženjima koja su aktivno uključena u rad i promociju psihoterapijskog rada

Detaljan dnevni red će biti dostavljen svim prijavljenim i registriranim organizacijama i pojednicima.

Loading